Συνδρομές

MHNIAIA ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
40
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
  • Όργανα

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
99
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
  • Όργανα
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ

6ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
139
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
  • Όργανα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
179
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
  • Όργανα

EMS

1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ
20
  • EMS - Ηλεκτρομυοδιέγερση

EMS

10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
185
  • EMS - Ηλεκτρομυοδιέγερση