Συνδρομές

MHNIAIA ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
40
 • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
 • Όργανα

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
100
 • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
 • Όργανα
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ

6ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
190
 • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
 • Όργανα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
290
 • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
 • Όργανα

2 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
60
 • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
 • Όργανα

3 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
80
 • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
 • Όργανα

MHNIAIA ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
35
 • Όργανα

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
90
 • Όργανα
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ

6ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
165
 • Όργανα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
290
 • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
 • Όργανα