Προσφορές

Συνδρομές για ηλεκτρονικά μηχανήματα και μηχανήματα ενδυνάμωσης

( Ισχύει 10% έκπτωση σε μέλη της ίδιας οικογένειας).

MHNIAIA ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
35
 • Ηλεκτρονικά μηχανήματα και μηχανήματα ενδυνάμωσης

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
90
 • Ηλεκτρονικά μηχανήματα και μηχανήματα ενδυνάμωσης
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ

6ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
150
 • Ηλεκτρονικά μηχανήματα και μηχανήματα ενδυνάμωσης

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
240
 • Ηλεκτρονικά μηχανήματα και μηχανήματα ενδυνάμωσης

Συνδρομές για συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα( εκτός Xtra group) και χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ενδυνάμωσης.

( Ισχύει 10% έκπτωση σε μέλη της ίδιας οικογένειας).

Ημερήσια προπόνηση 6,00 ευρώ-Κάρτα 10 επισκέψεων 50,00 ευρώ

MHNIAIA ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
40
 • Ομαδικά προγράμματα και χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ενδυνάμωσης.

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
100
 • Ομαδικά προγράμματα και χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ενδυνάμωσης.
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ

6ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
180
 • Ομαδικά προγράμματα και χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ενδυνάμωσης.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
290
 • Ομαδικά προγράμματα και χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ενδυνάμωσης.

Μαθητικές και φοιτητικές προσφορές

Συνδρομές για ηλεκτρονικά μηχανήματα και μηχανήματα ενδυνάμωσης

MHNIAIA ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
35
 • Ηλεκτρονικά μηχανήματα και μηχανήματα ενδυνάμωσης

2ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
60
 • Ηλεκτρονικά μηχανήματα και μηχανήματα ενδυνάμωσης

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
80
 • Ηλεκτρονικά μηχανήματα και μηχανήματα ενδυνάμωσης
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ

Συνδρομές για συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα( εκτός Xtra group) και χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ενδυνάμωσης.

Ημερήσια προπόνηση 4,00 ευρώ- Κάρτα 10 επισκέψεων 30,00 ευρώ

MHNIAIA ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
35
 • Ομαδικά προγράμματα και χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ενδυνάμωσης.

3ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
85
 • Ομαδικά προγράμματα και χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ενδυνάμωσης.
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ