Μείνε ασφαλής-Μείνε γυμνασμένος
Από δευτέρα 12/10/020 χρησιμοποιούμε μάσκα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου(όχι κατά την διάρκεια της άσκησης).
Δέν χρησιμοποιούμε τα αποδυτήρια(έχουμε κοντά μας τον αθλητικό μας σάκο με τα προσωπικά μας αντικείμενα). 
Προσπαθούμε να έχουμε ολοκληρώσει  την άσκηση μας σε 60΄.
Stay safe-Stay fit
From Monday 12/10/020 we use a mask in all public areas of the gym (not during exercise).
We do not use the locker rooms (we have our sports bag with our personal belongings).
We try to have completed our exercise in 60΄.